Timmer- en dakwerken D'Hoker Peter Bvba

GESPECIALISEERD IN NATUURLEIEN

Premies

Verbouwen en bouwen kost uiteraard veel geld, gelukkig kunt u momenteel genieten van premies voor uw werkzaamheden!
Op onderstaande link kunt u perfect uitzoeken op welke premies u recht heeft, hoeveel tegemoetkoming er mogelijk is, wat de voorwaarden zijn en dit ook per gemeente! Een heel handige site dus!
De aanvraagformulieren kunt u downloaden per categorie, wij vullen ze voor u met veel plezier in!
Meer informatie hierover vindt u op www.premiezoeker.be 

Bijvoorbeeld: isolatiepremies ter vermindering van het energieverbruik

 • Een goed geïsoleerde en tochtvrije bouwschil is voorwaarde en basis voor vermindering van energieverbruik en van de daardoor veroorzaakte luchtvervuiling.
 • Goede thermische isolatie is niet alleen economisch maar ook ecologisch de meest aantrekkelijke oplossing ter verbetering van het wooncomfort. 
 • Daarom is het belangrijk om eerst maximaal te isoleren. De dan nog benodigde energie voor verwarming of koeling kan dan veel efficiënter opgewekt worden. 
 • In de regel geldt: hoe dikker isoleren hoe beter. Dit geldt zowel voor de thermische, de akoestische als de brandwerende prestatie van een gebouwconstructie.
 • Op nationaal en internationaal niveau worden maatregelen ter vermindering van het energieverbruik in gebouwen sterk bevorderd. 
 • Voor vergunningsplichtige renovaties en uitbreidingen moet in België voldaan worden aan minimum warmteweerstanden die zijn vastgelegd bij wet.

Vergeet echter de nodige verluchtingen niet!

PREMIES EN FISCALE VOORDELEN - FEDERALE FISCALE AFTREK

In inkomstenjaar 2014 (= aanslagjaar 2015) is er een belastingvermindering voor dakisolatie van toepassing in een woning die minstens 5 jaar in gebruik werd genomen bij de start van de werken. De belastingvermindering bedraagt 30 % van de uitgaven met een maximum van 2000 euro (3040 euro geïndexeerd voor inkomstenjaar 2014) en is verbonden aan enkele voorwaarden :

 • de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een aannemer volgens de regels van goed vakmanschap;
 • de aannemer bevestigt dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter is dan 2,5 m2K/W;
 • de aannemer moet de verplichte formuleringen op de factuur vermelden.

Zowel eigenaars, naakte eigenaars, huurders, erfpachters, opstalhouders, vruchtgebruikers kunnen de belastingvermindering aanvragen op voorwaarde dat de investeringen kunnen bewezen worden met een factuur op zijn/haar naam.

Voor deze maatregel is het terugbetaalbaar belastingkrediet niet langer van toepassing.

PREMIES VLAANDEREN

Maatregel
2014: Basispremie via de netbeheerder voor dakisolatie in bestaande woningen (via aannemer, R-waarde minstens 3,5)
Beschrijving
Basispremie van 6 euro per m². Rd-waarde minstens 3,5 m²K/W. Hogere premie vanaf een Rd-waarde van 4 (7 euro per m²) en Rd-waarde van 4,5 (8 euro per m²). Indien u de aanvraag online indient bij uw netbeheerder, dan wordt de premie sneller uitbetaald.
Opmerkingen

 • De premie is geldig voor dakisolatie ofwel voor zoldervloerisolatie, niet voor beide.
 • De RD -waarde van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 3,5 m²K/W bedragen. Dit mag in meerdere lagen geplaatst worden.
 • De RD -waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden verrekend in de berekening.
 • De RD -waarde (warmteweerstand) wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK).
 • De lambdawaarden worden bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002 of ETA. Deze waarden zijn zijn onder meer terug te vinden op de websites www.butgb.be,www.eota.be en www.vibe.be. Materiaal dat niet op deze websites wordt vermeld maar wel voldoet aan de nodige technische keuringen, komt alleen in aanmerking voor een premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van je aannemer of een technische fiche (in geval geplaatst door klant) met vermelding van bovenstaande gegevens.
 • Zoldervloerisolatie wordt alleen als dakisolatie beschouwd wanneer het de vloer van een onverwarmde zolder betreft.
 • Als het de isolatie van een hellend dak betreft, moet ook een dampscherm aanwezig zijn langs de binnenzijde van de woning.
 • Alleen na-isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes en van bestaande daken komt in aanmerking.

Premies voor bestaande woningen, aangesloten op distributienet voor 1/1/2006

Dakisolatie via aannemer

 • 6€/m2 (Rd-waarde minstens 3.5 m2K/W) max 720€
 • 7€/m2 (Rd-waarde minstens 4 m2K/W) max 840€
 • 8€/m2 (Rd-waarde minstens 4.5 m2K/W) max 960€

Dakisolatie doe-het-zelf

 • 3€/m2 (Rd-waarde minstens 3.5 m2K/W) max 360€
 • 3,5€/m2 (Rd-waarde minstens 4 m2K/W) max 420€
 • 4€/m2 (Rd-waarde minstens 4.5 m2K/W) max 480€

Meer informatie hierover vind je op www.energiesparen.be

Premies

 

Timmer- en dakwerken D'Hoker Bvba

 Kruisdreef 1

9620 Zottegem

.

GSM 0477 35 36 41

 

  Geregistreerd aannemer:

Reg.-nr. 06.20.1.1

 

 Aarzel niet ons te contacteren

voor een vrijblijvende prijsofferte!